Main Title: Laiškas Valstybės dramos teatro direkcijai, [1923-08-31], iš Miuncheno – Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valstybės dramos teatro direkcijai, [1923-08-31], iš Miuncheno – Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F45–282
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-08-31]
Physical Description: BS laiškas VDTD. Rašyta 22,4×28,4 cm plono, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliu (užrašas UNIVERSAL). Kelis kartus lenkta. Kraštai ir kampai aplankstyti, yra įplyšimų. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {7}. 1v viršuje mėlyno rašalo dėmelė. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F45–282, l. 1. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 305. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Valstybės Dramos Teatro
Direkcijai
Kaune. [1]
ֿ
Pasiųsdamas draug su šiuo laišku
komedijos „Batas“ [2] vertimą, turiu garbės
pasiūlyti šią pjesę įtraukti į V. Dr. Teatro [3]
repertuarą.
Direkcijos nusprendimą prašau
pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai,
München, Kunigundenstr. 23 II b/Wagner“ [4].
Aukštoj pagarboj
Baly[s] Sru[o]g[a] [5]
ֿ
Miunch[ena]s
Rugp. 31 d.
Pasiųsdamas draug su šiuo laišku, ] s l cor Direkcijai, ras interp .
Baly[s] Sru[o]g[a] ] ill, rest
Miunch[ena]s ] ill, rest
[1] Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), rašytojui, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
[2] Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
[3] ~ santr =Valstybės dramos teatras.
[4] ~ vok =Miunchenas, Kunigunden [gatvė] II per Vagnerį.
[5] BS (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką.